ได้เวลาลงทัณฑ์ พระเลว

quote

     ด้วยอานุภาพของสมเด็จองค์ปฐม  บรมจักรพรรดิ์  พุทธมหาราชา
บารมีของพระพุทธเจ้าทุกพระองค์  บารมีของพระปัจเจกพุทธเจ้า
บารมีของพระอรหันต์  พระอนาคามี  พระสกคามี  พระโสดาบัน
พระโพธิสัตว์ทั้งหมด  อานุภาพเทพไทเทวาทุกพระองค์  ทุกสายญาณบารมี
ทั้งสามโลก  สามแดนโลกธาตุ
 
*********************************************
 
     ด้วยอานุภาพของพระบรมสารีริกธาตุ   พระธาตุของพระอรหันต์ทุกพระองค์
เทวดาทุกองค์ที่คุ้มครองพระบรมสารีริกธาตุเกศแก้วจุฬามณี
 
     กรรมที่พระชั่ว  คอยขัดขวาง  ไม่ให้ผู้อื่นสร้างพระบรมสารีริกธาตุเกศแก้วจุฬามณี
คอยแฮกเงินชาวบ้าน  เป็นเฮกเกอร์หัวโล้น  โจรในผ้าเหลือง  นิสัยชั่วช้าลามก  อาศัยผ้าเหลืองหากิน
 
     ขอตั้งจิตอธิษฐาน  ขอให้เทวดาทุกองค์  ที่คุ้มครองพระบรมสารีริกธาตุเกศแก้วจุฬามณี
จงลงทัณฑ์  พระเฮกเกอร์หัวโล้น  โจรในผ้าเหลือง  (อยู่วัดใหม่ยายนุ้ย  กุฏิ 9)
จงชดใช้กรรมอยู่  "ชั่วกัปชั่วกัลป์"   ตามเวรกรรมของตนที่ได้กระทำไว้
 
*********************************************
 
     ด้วยอานุภาพบุญบารมีที่ข้าพเจ้าเผยแผ่หนังสือธรรมะเป็นธรรมทาน
กรรมอันใด  ที่พระชั่ว  เฮกเกอร์หัวโล้น  โจรในผ้าเหลือง    (อยู่วัดใหม่ยายนุ้ย  กุฏิ 9)
คอยแฮกเงินชาวบ้าน  ขัดขวาง  งานทางพระพุทธศาสนาทั้งหมด
ไม่ให้คนอื่นพิมพ์หนังสือธรรมะ
 
     ขอให้เทวดาทุกองค์  ที่คุ้มครองหนังสือธรรมะทุกเล่ม  
จงลงทัณฑ์  พระเฮกเกอร์หัวโล้น  โจรในผ้าเหลือง  (อยู่วัดใหม่ยายนุ้ย  กุฏิ 9)
จงชดใช้กรรม  "ของเจ้า"   ตามเวรกรรมของตนที่ได้กระทำไว้
 
 
*********************************************
 
     ด้วยวิบากกรรม  ของพระเฮกเกอร์หัวโล้น  โจรในผ้าเหลือง  (อยู่วัดใหม่ยายนุ้ย  กุฏิ 9)
กรรมอันใด  ที่เจ้า  คอยยุ  "ให้พ่อฆ่าลูกตัวเอง"  ด้วยคุณไสย์
 
ขอให้เจ้า  จงวิบัติ  ทุกคำพูดและการกระทำ  และพาใครมาช่วยสวด
ขอให้ของเข้าตัวเจ้า  และตัวคนช่วยสวดทั้งหมด
 
 
*********************************************
 
 
ตัวอย่าง  ภาพกรรมชั่ว  ของพระหน้าด้าน  ไร้ยางอาย
 
-----------------------------------------
คลิปเด็ด  ภาพหลุด  พระดูคลิปยาหำใหญ่  ที่ วัดใหม่ยายนุ้ย  กุฏิ 9
วุฒากาศ 22-24 ต.ตลาดพลู  อ.ธนบุรี  จ.กรุงเทพฯ
-----------------------------------------
 
ให้ทุกท่านทราบถึง  พวกแฮกเกอร์หัวโล้น ที่อาศัยผ้าเหลืองหากิน ไม่มีศีลสักข้อ
 
ภาพเด็ด  คลิปหลุด  ตามลิงค์ด้านล่างนี้
 
https://drive.google.com/drive/folders/1DqPxY9DJlUWSC_h34j1N0fwm-0As9FUF?usp=sharing
 
 
https://imgz.io/image/W4gdb
https://imgz.io/image/W4nqD
 
ผู้ส่ง aisystem789| 02 มีค. 2565 เวลา 18:27 น.| 0| 172
ร่วมแสดงความคิดเห็น

รูปภาพอัปโหลด ขนาด “500 Kb.” ชนิด “jpg,gif,png” เท่านั้น

antispam