โอนกรมธรรม์ประกันภัยอาคเนย์-ไทยประกันภัย เริ่ม 2..

quote

โอนกรมธรรม์ประกันภัยอาคเนย์-ไทยประกันภัย เริ่ม 23 ก.พ. นี้


บริษัท อาคเนย์ประกันภัย จำกัด (มหาชน) และบริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) ได้เสนอรายชื่อบริษัทประกันวินาศภัยต่อ คปภ. ซึ่ง คปภ. ได้อนุมัติรายชื่อและให้ทางบริษัทฯ ประสานงานต่อ เพื่อรับโอนกรมธรรม์ประกันภัยตั้งแต่วันที่ 23 ก.พ. 2565 โดยผู้เอาประกันภัยยังคงได้รับสิทธิประโยชน์ความคุ้มครองตามกรมธรรม์อย่างต่อเนื่อง ซึ่งผู้เอาประกันภัยสามารถเลือกโอนหรือไม่โอนก็ได้ตามความสมัครใจ ดังนี้


1. กรณีต้องการให้กรมธรรม์ประกันภัยมีความคุ้มครองต่อเนื่อง ผู้เอาประกันภัยไม่ต้องลงทะเบียนใดๆ แต่จะมีเอกสารโอนความคุ้มครองแจ้งผู้เอาประกันภัยอย่างเป็นการอีกครั้งตามที่อยู่ในหน้าตารางกรมธรรม์


2. กรณีไม่ต้องการโอนกรมธรรม์ประกันภัยและต้องการยกเลิก ผู้เอาประกันภัยสามารถลงทะเบียนผ่าน QR code ได้ โดยจะได้รับเบี้ยคืนตามxxxส่วน


รายชื่อบริษัทรับโอนกรมธรรม์ประกันภัย

1. ทิพยประกันภัย

-ประกันภัยทรัพย์สิน

-ประกันภัยความรับผิดตามกฎหมาย

-ประกันภัยเบ็ดเตล็ด

-ประกันภัยทางทะเล


2 อินทรประกันภัย

-ประกันภัยรถยนต์


3 แปซิฟิค ครอส ประกันสุขภาพ

-ประกันภัยอุบัติเหตุและการเดินทาง

-ประกันภัยสุขภาพและอุบัติเหตุ

-ประกันภัยโรคมะเร็ง/ประกันภัยสินเชื่อ


4 กรุงเทพพาณิชประกันภัย

-ประกันภัยวิศวกรรม


หมายเหตุ: สำหรับผู้เอาประกันภัยโควิด-19 จะยังได้รับความคุ้มครองต่อเนื่อง ตราบเท่าที่บริษัทอาคเนย์ประกันภัยยังคงดำเนินธุรกิจอยู่


สอบถามหรือดูรายละเอียดเพิ่มเติม

1 เว็บไซต์ www.southeastinsurance.co.th

2 แอปพลิเคชัน S Plus+

3 ศูนย์ดูแลลูกค้า 1726


ติดต่อเรา

Website: www.oohoo.io

Line Official: @oohoo

Facebook page: oohoo.io

Instagram: oohoo.io

Twitter: OOHOOThailand
ผู้ส่ง oohoo| 17 กพ. 2565 เวลา 18:06 น.| 0| 180
ร่วมแสดงความคิดเห็น

รูปภาพอัปโหลด ขนาด “500 Kb.” ชนิด “jpg,gif,png” เท่านั้น

antispam