ปี 62 ก่อสร้างภาครัฐมีศักยภาพขยายตัวสูงกว่าปี 61..

quote

ต้องการขายที่ดิน เชียงรายด่วน ปี 2562 ก่อสร้างภาครัฐมีศักยภาพที่จะขยายตัวสูงกว่าปี 2561 จากแรงหนุนของ Mega Projects ทั้งกลุ่มที่อยู่ระหว่างการดำเนินการก่อสร้าง รวมถึงโครงการที่ได้รับการอนุมัติและมีความชัดเจนว่าจะได้รับการอนุมัติเพิ่มเติมคาดว่าจะเริ่มก่อสร้างในปีหน้าที่มีมูลค่าโครงการรวมประมาณ 950,200 ล้านบาท แสดงให้เห็นถึงโมเมนตัมของการพัฒนารายพื้นที่ที่ภาครัฐเน้นเป็นยุทธศาสตร์
 
 
ประเด็นสำคัญปี 2562
 
โครงการก่อสร้างภาครัฐเริ่มเดินหน้าหลายโครงการทั้งกลุ่มที่อยู่ระหว่างการดำเนินการก่อสร้าง เช่น รถไฟทางคู่เฟสที่ 1 และโครงการรถไฟฟ้าในกรุงเทพมหานคร  รวมถึงโครงการที่ได้รับการอนุมัติและมีความชัดเจนว่าจะได้รับการอนุมัติเพิ่มเติม อันสามารถก่อสร้างได้ในปี 2562 อาทิ โครงการที่เกี่ยวเนื่องกับพื้นที่ EEC, โครงการรถไฟฟ้าสายสีส้มและสายสีม่วง รวมถึงรถไฟทางคู่เฟส 2 ที่จะเริ่มก่อสร้างสายแรกเส้นทาง เด่นชัย-เชียงราย-เชียงของ
การลงทุนก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐโครงการใหม่ในปี 2562 คาดว่าจะเริ่มดำเนินการก่อสร้างในช่วงครึ่งหลังของปี เนื่องจากในช่วงครึ่งแรกจะเป็นขั้นตอนการสรรหาผู้ชนะการประกวดราคาและโครงการต่างๆ น่าจะมีความชัดเจนมากขึ้นหลังการเลือกตั้ง
ภายใต้เงื่อนไขที่การดำเนินการของรัฐบาลชุดใหม่ไม่กระทบความคืบหน้าของการเบิกจ่ายโครงการ Mega Projects อย่างมีนัยสำคัญ ศูนย์วิจัยกสิกรไทยประเมินว่าเม็ดเงินเบิกจ่ายในโครงการ Mega Projects ในปี 2562 จะสูงกว่าในปี 2561 ซึ่งจะสนับสนุนให้มูลค่าการก่อสร้างของภาครัฐ (GDP ก่อสร้างภาครัฐ) ในปี 2562 มีแนวโน้มเติบโตในอัตราเร่งขึ้นจากปี 2561
 
 
นับตั้งแต่ที่ภาครัฐประกาศแผนการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานขนาดใหญ่ระยะเร่งด่วน (Action Plan) ในปี 2559-2561 รวมถึงการเร่งรัดผลักดันโครงการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานในพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC) ซึ่งครอบคลุมจำนวนโครงการเป็นจำนวนมาก และมีเงินลงทุนรวมเป็นหลักหลายล้านล้านบาท ปัจจุบันหลายโครงการมีความคืบหน้า โดยมีโครงการที่สร้างเสร็จแล้วได้แก่ ท่าเทียบเรือ A ของท่าเรือแหลมฉบัง และในส่วนของงานโยธารถไฟฟ้าสายสีแดง และบางโครงการอยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้างเช่น โครงการรถไฟทางคู่เฟส 1 ทั้ง 7 เส้นทาง, โครงการรถไฟความเร็วสูงไทยจีนช่วง กรุงเทพ-นครราชสีมา ในส่วนของสัญญาที่ 1, รวมถึงโครงการรถไฟฟ้าในกรุงเทพมหานครจำนวน 3 เส้นทาง อาทิ สายสีแดง, สายสีชมพู, และ สายสีเหลือง  ในขณะที่หลายโครงการมีความคืบหน้ามากขึ้นทั้งที่ได้รับการอนุมัติการลงทุนแล้วและอยู่ในขั้นตอนของการเตรียมที่จะเริ่มก่อสร้าง รวมถึงโครงการที่คาดว่าจะได้รับอนุมัติในช่วงที่เหลือของปี สะท้อนถึงเม็ดเงินส่วนเพิ่มจากเงินงบประมาณประจำปีที่มีแนวโน้มจะทยอยเข้าสู่ระบบเศรษฐกิจและเป็นหนึ่งในแรงขับเคลื่อนที่สำคัญของการขยายตัวทางเศรษฐกิจของประเทศ
 
 
 
สำหรับทิศทางการลงทุนและก่อสร้างของภาครัฐในปี 2562 ศูนย์วิจัยกสิกรไทย สรุปประเด็นสำคัญ ดังนี้
 
 
 
ปี 2562 มูลค่าการก่อสร้างโครงการภาครัฐคาดขยายตัว
 
ตามแผนพัฒนาระบบโลจิสติกส์ที่มีเป้าหมายเพื่อยกระดับความสามารถการแข่งขันฯ
 
 
 
ในปี 2562 จะเป็นปีที่มีการเลือกตั้งทั่วไป ซึ่งอาจมีช่วงเวลาที่ความต่อเนื่องของการดำเนินการโครงการต่างๆ อาจจะดำเนินการได้ช้าลง อย่างไรก็ตาม เนื่องจากโครงการก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐานขนาดใหญ่ข้างต้น อยู่ภายใต้แผนพัฒนาระบบโลจิสติกส์ที่มีเป้าหมายเพื่อยกระดับขีดความสามารถทางการแข่งขันของประเทศ ดังนั้น จึงเชื่อว่า โครงการส่วนใหญ่หรือเกือบทั้งหมดจะได้รับการสานต่อหรือผลักดันให้มีความก้าวหน้าอย่างต่อเนื่อง
ผู้ส่ง phuwadet| 08 ตค. 2564 เวลา 09:02 น.| 0| 290
ร่วมแสดงความคิดเห็น

รูปภาพอัปโหลด ขนาด “500 Kb.” ชนิด “jpg,gif,png” เท่านั้น

antispam