ซื้อขายที่ดินพร้อมบ้าน

quote

ดรรชนีภาวะเศรษฐกิจรวมทั้งการดำรงชีพของครอบครัวไทย ซื้อขายที่ดินพร้อมบ้าน (KR-ECI) แล้วก็ดรรชนีภาวะเศรษฐกิจรวมทั้งการเลี้ยงชีพของครอบครัวไทยอีก 3 เดือนด้านหน้า (3-month Expected KR-ECI) ปรับนิสัยลดน้อยลงสู่ระดับที่ค่อนข้างต่ำสุดในรอบ 72 เดือน โดยครอบครัวมีความรู้สึกกลุ้มใจมากขึ้นในแทบทุกมิติการดำรงชีพทั้งยังในขณะนี้รวมทั้งในตอนระยะ 3 เดือนด้านหน้า โดยเฉพาะอย่างยิ่งหัวข้อเรื่องรายได้รวมทั้งการจ้างแรงงานที่สัญญาณการเลิกว่าจ้างยังอยู่ในอัตราสูง รวมทั้งหัวข้อเรื่องระดับราคาผลิตภัณฑ์ในประเทศที่ปรับพฤติกรรมสูงมากขึ้นในหลายจำพวกผลิตภัณฑ์ ส่วนใดส่วนหนึ่งมีต้นเหตุที่เกิดจากการระบาดของโรคติดเชื้อเชื้อไวรัสวัวโรน่าสายพันธุ์ใหม่ที่เกิดขึ้นในเดือนมกราคม 2563
• หน่วยงานวิจัยเกษตรกรไทย เห็นว่า ซื้อขายที่ดินพร้อมบ้าน ภาวะเศรษฐกิจรวมทั้งการเลี้ยงชีพของครอบครัวไทยในตอนครึ่งแรกของปี 2563 จะพบเจอการเสี่ยงมากเพิ่มขึ้น ภายหลังที่เหตุการณ์โรคติดเชื้อเชื้อไวรัสวัวโรน่าแพร่ระบาดเป็นวงกว้างในหลายประเทศทั้งโลก ทำให้ค่าใช้สอยด้านของสุขภาพของครอบครัวไทยเพิ่มสูงมากขึ้น ซึ่งเมื่อประกอบกับสิ่งที่ก่อให้เกิดความเสี่ยงอื่นๆอย่างการรอตัวของเศรษฐกิจไทยแล้วก็ปัญหาภัยแล้งด้วยแล้วนั้น ก็คงจะทำให้กำลังซื้อของครอบครัวไทยชะลอตัวลงในตอนครึ่งปีแรก อย่างไรก็แล้วแต่ การปรับลดอัตราค่าดอกเบี้ยสินเชื่อของธนาคารพาณิชย์ตามการปรับลดอัตราค่าดอกเบี้ยแผนการของ กนง. คงจะมีส่วนช่วยทุเลาภาระหน้าที่หนี้ของครอบครัวรวมทั้งภาคธุรกิจได้ในระดับหนึ่ง
 
 
ดรรชนีภาวะเศรษฐกิจรวมทั้งการดำรงชีพของครอบครัวไทย ซื้อขายที่ดินพร้อมบ้าน (KR-ECI) ที่อาศัยอยู่ในเขตจังหวัดกรุงเทพมหานคร ละแวกใกล้เคียง แล้วก็พื้นที่บ้านนอกปรับพฤติกรรมลดน้อยลงจากระดับ 42.4 ในเดือนเดือนธันวาคม 2562 มาอยู่ที่ระดับ 40.6 ในเดือนเดือนมกราคม 2563 นับเป็นระดับที่ค่อนข้างต่ำสุดในรอบ 72 เดือน จากความรู้สึกหนักใจของครอบครัวที่มากขึ้นในทุกมิติการเลี้ยงชีพ โดยยิ่งไปกว่านั้นใจความสำคัญเรื่องรายได้และก็การมีงานให้ทำของตัวเอง โดยหน่วยงานวิจัยเกษตรกรไทยได้กระทำตรวจเพิ่มอีก ซื้อขายที่ดินพร้อมบ้าน ในหัวข้อเรื่องเหตุการณ์การว่าจ้างในหน่วยงานที่ครอบครัวขึ้นอยู่กับหรือเป็นเจ้าของ พบว่า ปริมาณร้อยละ 43.6 ของครอบครัวไทยสำนักงานตรวจสอบในเขตจังหวัดกรุงเทพ แล้วก็บริเวณรอบๆชี้ว่า หน่วยงานที่ตัวเองขึ้นตรงต่อหรือเป็นเจ้าของมีการปรับพฤติกรรมในด้านการจ้างแรงงานท่ามกลางสภาพเศรษฐกิจที่ชะลอตัวตลอด ไม่ว่าจะเป็นการชะลอรับบุคลากรใหม่ การลดเวลาทำงานล่วงเวลาของบุคลากร รวมทั้งการเลิกว่าจ้างที่ยังมีรูปร่างมากถึงปริมาณร้อยละ 7.4 ของครอบครัวที่ทำงานตรวจสอบ คล้ายคลึงไปกับปริมาณโรงงานที่ขอเลิกกิจการ (จัดจำหน่ายทะเบียน) ในเดือนเดือนมกราคม 2563 ที่อยู่ที่ 222 โรงงาน มากขึ้นมากถึงจำนวนร้อยละ 63.2 เมื่อเทียบกับตอนเดียวกันของปีกลาย (YoY) นอกเหนือจากนั้น เมื่อเปรียบเทียบกับผลสำรวจในตอน 3 เดือนที่แล้วหน้า จะมีความเห็นว่า ในเดือนเดือนมกราคม 2563 หน่วยงานที่ครอบครัวขึ้นอยู่กับหรือเป็นเจ้าของมีการปรับนิสัยทางธุรกิจมากขึ้นอีกราวจำนวนร้อยละ 5.2 เมื่อเทียบกับเดือนตุลาคม 2562 ซึ่งบางทีอาจเป็นสัญญาณบ่งชี้ถึงปริมาณการว่าจ้างในประเทศที่คงจะน้อยลงสม่ำเสมอในตอนไตรมาสแรกของปี 2563
 
 
 
ยิ่งไปกว่านี้ ระดับราคาผลิตภัณฑ์รวมทั้งบริการในประเทศที่ปรับพฤติกรรมมากขึ้นในบางหมวดผลิตภัณฑ์ทยอยก่อให้เกิดผลเสียมากขึ้นเรื่อยๆต่อการดำรงชีพของครอบครัวไทยในเดือนมกราคม 2563 โดยเฉพาะอย่างยิ่งราคาผลิตภัณฑ์ในหมวดอาหารสดที่ปรับนิสัยมากขึ้นจำนวนร้อยละ 0.83 เมื่อเทียบกับเดือนที่ผ่านมาหน้า ซึ่งได้ผลของหลายเหตุ ไม่ว่าจะเป็นสภาวะภัยแล้ง มีการระบาดของโรคอหิวาตกโรคแอฟริกาในหมู (ASF) ในต่างชาติที่มีส่วนสนับสนุนราคาเนื้อสัตว์ในประเทศให้สูงมากขึ้น รวมถึงตอนเทศกาลวันตรุษจีนที่สนับสนุนราคาเป็ดไก่ให้สูงมากขึ้นตามความจำเป็นที่มากขึ้น นอกเหนือจากราคาอาหารสดแล้ว ราคาเวชภัณฑ์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งหน้ากากอนามัย ก็ปรับนิสัยสูงมากขึ้นมากมายในเดือนเดือนมกราคม 2563 ข้างหลังมีการระบาดของโรคติดเชื้อเชื้อไวรัสวัวโรน่าสายพันธุ์ใหม่ (2019-nCoV) แล้วก็ปัญหาเรื้อรังของฝุ่นขนาดเล็ก (PM 2.5) ในประเทศ ซึ่งทำให้เกิดผลกระทบต่อค่าใช้สอยด้านที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพและก็การดำนงชีพของครอบครัวไทย
 
ในระหว่างที่ดรรชนีภาวะเศรษฐกิจแล้วก็ ซื้อขายที่ดินพร้อมบ้าน การเลี้ยงชีพของครอบครัวในอีก 3 เดือนด้านหน้า (3-month Expected KR-ECI) อยู่ที่ระดับ 40.5 สำหรับในการตรวจตอนเดือนมกราคม 2563 ทรุดลงจากเดือนที่แล้วหน้าที่อยู่ในระดับ 42.2 โดยครอบครัวมีความไม่สาบายใจมากขึ้นเรื่อยๆต่อภาวะเศรษฐกิจและก็การเลี้ยงชีพของตัวเองในตอน 3 เดือนด้านหน้า (เดือนกุมภาพันธ์-เม.ย. 2563) โดยเฉพาะอย่างยิ่งใจความสำคัญเรื่องระดับราคาผลิตภัณฑ์รวมทั้งบริการในประเทศที่ครอบครัวคิดว่าจะปรับพฤติกรรมสูงมากขึ้นสม่ำเสมอในระยะด้านหน้า ข้างหลังเหตุการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อเชื้อไวรัสวัวโรน่าสายพันธุ์ใหม่สร้างความวิตกกังวลให้แก่ครอบครัว ซึ่งทำให้ผลิตภัณฑ์เวชภัณฑ์บางรายการหาซื้อตามตลาดได้ยากและก็ราคาแพงแพงมากยิ่งกว่าเดิม อย่างไรก็แล้วแต่ คณะกรรมการหลักการการคลัง (กนง.) ลงความเห็นปรับลดอัตราค่าดอกเบี้ยแผนการจำนวนร้อยละ 0.25 ต่อปี จากจำนวนร้อยละ 1.25 เป็นจำนวนร้อยละ 1.00 ต่อปี สำหรับการสัมมนา กนง. ช่วงวันที่ 5 เดือนกุมภาพันธ์ 2563 ทำให้ธนาคารพาณิชย์ขนาดใหญ่หลายที่ต่างปรับลดอัตราค่าดอกเบี้ยสินเชื่อลงตามไปด้วย ซึ่งคงจะช่วยทุเลาภาระหน้าที่หนี้ของครอบครัวและก็หล่อเลี้ยงสภาพคล่องของภาคธุรกิจได้ในระดับหนึ่ง
ผู้ส่ง tanakon| 05 กย. 2564 เวลา 23:45 น.| 0| 308
ร่วมแสดงความคิดเห็น

รูปภาพอัปโหลด ขนาด “500 Kb.” ชนิด “jpg,gif,png” เท่านั้น

antispam